Αναρτήσεις

Hören B2 12.10.2018

Κατεβάστε τα ακουστικά εδώ: Hören 14 Hören 15  Hören 16

Hören B2 10.10.2018

Κατεβάστε τα ακουστικά εδώ: Hören 10 Hören 11 Hören 12 Hören 13

Hören B1 8.10.2018

Κατεβάσατε το ακουστικό εδώ: Hören

Hören B2 4.10.2018

Κατεβάστε τα ακουστικά εδώ: Hören 6 Hören 7 Hören 8 Hören 9

Hören 03/10/2018

Κατεβάστε εδώ: Hören 5 Hören 6 Hören 7 Hören 8

Hören

Κατεβάστε εδώ το ακουστικό μέρος: Hören 1 Hören 2 Hören 3 Hören 4