Αναρτήσεις

Hören B1 16.11.2018

Κατεβάστε τα αρχεία εδώ: Hören 17 Hören 18  Hören 19 Hören 20

Hören B1 07.11.2018

Κατεβάστε τα αρχεία εδώ: Hören 13 Hören 14 Hören 15 Hören 16

Hören B2 01.11.2018

Κατεβάστε τα αρχεία εδώ: Hören 30 Hören 31 Hören 32 Hören 33

Hören B1 31.10.18

Κατεβάστε τα αρχεία εδώ: Hören 9 Hören 10 Hören 11  Hören 12

Hören B1 22.10.18

Κατεβάστε το ακουστικό εδώ:  Hören 41

Hören B1 17.10.18